Logo

V Limassolu se tradičně mísí populace řeckých a tureckých Kypřanů. Většina kyperských Turků se v roce 1974 odstěhovala na sever, a současně se mnoho řeckých Kypřanů, kteří po turecké invazi uprchli, vrátilo a usadilo v tomto městě. Během 90. let 20. století se do turecké čtvrti Limassolu opět ze severu přestěhovalo několik tureckých Kypřanů - Romů.

Od konce 19. do poloviny 20. století (1878-1960) se v Limassolu výrazně zvýšila porodnost (o 70 %). V roce 1881 zde žilo 6131 obyvatel, v roce 1960 již 43 593 (z toho 37 478 Řeků a 6115 Turků).

V současné době má Limassol cca 228 000 obyvatel.