Logo

Rozvoj turistického ruchu v Limassolu nastal po roce 1974, ve kterém turečtí útočníci obsadili hlavní turistická střediska na Kypru, Famagusta a Kyrenia. V tomto roce se Limassol také stal hlavním mořským přístavem Kyperské republiky; do té doby tuto roli zastávalo město Famagusta, které se nyní nachází v turecké části Kypru (Severokyperská turecká republika).

Limassol je základnou pro mnoho kyperských vinařských firem; nacházejí se tu totiž vinařské oblasti na jižních svazích pohoří Troodos (z nichž nejznámější je Commandaria). Zdejší vína a koňaky, vyráběné z hroznů, jsou vynikající kvality - získaly také několik ocenění na mezinárodních výstavách. Spotřeba vína mezi místními i zahraničními návštěvníky Kypru je značná. Velké množství se ho také vyváží do Evropy.

Město Limassol je největším průmyslovým centrem této oblasti. Nachází se v něm okolo 350 průmyslových podniků. Mezi hlavní odvětví průmyslu tu patří krejčovství, obuvnictví, potravinářství, kovoprůmysl, výroba nábytku, tiskovin, elektrických zařízení, plastových výrobků apod.

Limassol je také důležitým obchodním centrem, a to především díky přítomnosti britské vojenské základny v Episkopi a Akrotiri. Obchod je soustředěn v centru města a také v turistickém areálu podél pobřeží, který začíná ve starém přístavu a táhne se až k městu Amathus. Zde se také nachází většina hotelů, restaurací, cukráren, diskoték a jiných druhů zábavy.

V Limassolu najdeme dva přístavy, běžně označované jako starý a nový přístav. Nový přístav je největším ve svobodné části Kypru. Je 11 metrů hluboký a zdejší vlnolam má délku 1300 metrů. Je schopen současně pojmout až 10 lodí (záleží na jejich velikosti). Ve starém přístavu se vyskytuje vlnolam o délce 250 m a v současné době zde kotví jen malé lodě (hlavně rybářské).

Hlavními vývozními produkty jsou hroznové víno, víno, karob a citrusové plody. K hlavním dováženým výrobkům patří obiloviny, vozidla, stroje, textil, hnojiva apod.

Limassol má k dispozici velké množství pláží vhodných k opalování i plavání.